شرۆڤە

موبەریدەكە زۆر پاكە و زۆر كەم ئیشی كردوە هەموو شتێكی ئیش ئەكات و بێعەیبە دوو غەطاسی هەیە سێ پووشم تێكردوە سارد و خۆش بۆ ماڵی خۆم دامناوە وایەری درێژ بۆ هەموو شوێنێك ئەبێت لەگەڵ لوولەیەكی 3 مەتر 135هەزار و معامەلە

کاڵا هاوشێوەکان