بەشە تایبەتەکان

  • دەستە

    قەنەفە و سیسەم و کەنتۆر و هاوشێوەکانیان

شرۆڤە

ژووری نوستن بۆ فرۆشتن پێکهاتوە لە : 1_سیسەمی یەک نەفەر و نیوی 2_کەنتۆرێکی سێ دەرگا 3_کۆمیدیەک 4_مێزێکی سەعیکردن لە سلێمانیم بۆ نرخ و زانیاری زیاتر تەلەفۆن بکە بۆ 07727377272