لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

موبه ريده يه كي زؤربيده نكو جاكه و هه واشي وؤرساردوخؤشه زؤركه م ئاوسه رفه كات كاره باش له نيو ئه مبيركه م تري ئه ويت 07701913003 زماره كه م تابليت مالي دؤسته و بي كيشه يه

کاڵا هاوشێوەکان