بەشە تایبەتەکان

  • دەستە

    مۆدیۆم و راوتەر و پێداویستییەكانی نێتوۆرك

شرۆڤە

جیهازی تیشک مان لادەست دە کەویت جۆکەر کراوە سیمی مۆبایل ئە خوینیتەوە گۆران نیت ئاسیاسیڵ کۆڕەک زین هه مو ئەو سیمانە ئە خوینیتەوە فایلی جۆکەرکردنە کەشمان هه یە بۆفرۆشتن